Email Marketing

Liên hệ với đối tượng mục tiêu của bạn. Tiếp thị trực tiếp thông điệp thương mại cho một nhóm người sử dụng email.

Tiếp thị qua email là một chiến lược Tiếp thị điện tử liên quan đến việc tiếp thị trực tiếp thông điệp thương mại đến một nhóm người sử dụng email. Nói rộng ra, bất kỳ email nào được gửi đến khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng hiện tại đều có thể được coi là Email Marketing. Chương trình này thường liên quan đến việc sử dụng email để gửi quảng cáo, yêu cầu kinh doanh, bán hàng hoặc quyên góp. Nó có nghĩa là để xây dựng nhận thức về thương hiệu, lòng trung thành và sự tin cậy.

Ưu điểm 

Tiếp thị qua email phổ biến vì một số lý do:

  • Nó xúc tiến các doanh nghiệp và giúp giao tiếp thông suốt.
  • Lợi tức đầu tư có thể được theo dõi dễ dàng khi sử dụng Email marketing. Nếu được thực hiện đúng cách, nó sẽ được chứng minh là chiến lược tiếp thị tốt nhất.
  • Thư bản địa đòi hỏi chi phí cao và thời gian cần thiết để sản xuất tác phẩm nghệ thuật, địa chỉ, in ấn và gửi thư. Email Marketing nhanh hơn và rẻ hơn gửi thư truyền thống.
  • Các nhà quảng cáo có thể tiếp cận số lượng người đăng ký email theo chủ đề họ quan tâm.