Social media marketing: Thị trường rất lớn tại sao không làm

Tương tác và có được nhiều khách hàng hơn để tạo ra một thương hiệu được công nhận rộng rãi. Chọn các dịch vụ tiếp thị truyền thông xã hội đáng tin cậy của SeoDrunk.

Tiếp thị truyền thông xã hội  là một quá trình thú vị để thu hút sự chú ý thông qua các trang web truyền thông xã hội và tăng lưu lượng truy cập vào trang web của bạn.

Chiến dịch truyền thông xã hội của chúng tôi tập trung vào việc tạo nội dung thu hút sự chú ý và gợi sự tò mò. Điều này khuyến khích người đọc chia sẻ nó giữa các mạng xã hội của họ, dẫn đến ‘truyền miệng’ điện tử. ‘Truyền miệng’ điện tử là bất kỳ tuyên bố hoặc nội dung nào được chia sẻ qua internet về một sự kiện, dịch vụ, sản phẩm, thương hiệu hoặc công ty. Thông điệp cơ bản gây tiếng vang khi nó lan truyền từ người dùng này sang người dùng khác, vì nó dường như đến từ (các) nguồn bên thứ ba đáng tin cậy chứ không phải từ chính công ty.

Các nền tảng truyền thông xã hội của chúng tôi bao gồm:

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn
  • Delicious & Digg
  • Blog
  • YouTube
  • Yelp
  • Foursquare
  • Instagram